Weerstation  Huizen

Het weer in Huizen

Weerdata.

Weerstation Huizen maakt gebruik van de MeteoBridge waarmee de gegevens van het weerstation automatisch naar de internet provider worden gestuurd. De frequentie waarmee dit plaatsvindt is op dit moment 5 minuten.

Meetwaardes van Weerstation Huizen.

 

Actuele windroos WeerstationHuizen.

Deze windroos geeft de windrichting aan zoals deze vandaag is. De gegevens voor de grafiek worden om 24:00 h opgeslagen en daarna wordt het logbestand gewist en wordt er een nieuwe log gestart. De cijfers die bij het raster van de grafiek staan geven aan hoe vaak er een waarneming uit die bepaalde windrichting is waargenomen. Elke 5 minuten wordt de grafiek opnieuw gegenereerd. Als het in het meet-interval windstil is, wordt de grafiek niet aangepast.


Actuele windkrachtroos WeerstationHuizen.

Bij een windroos zoals hierboven aangegeven hoort ook een Windkrachtroos die aangeeft wat de windkracht is van het actieve windveld. De windkracht wordt uitgedrukt in Baeufort. (Bft) De waardes zijn in de grafiek als grijze cijfers te zien. De grafiek wordt elke 5 minuten ververst.


Fijnstof gegevens van de DAVIS AirLink Sensor.

De AirLink fijnstofsensor van DAVIS heeft buiten de meetfunctie voor PM1.0, PM2.5 en PM10 ook een aantal meetfuncties die voor een gewoon weerstation gelden, zoals temperatuur en luchtvochtigheid. De opstelling voor de fijnstofsensor is zodanig dat deze onder een afdak hangt om te voorkomen dat er direct zonlicht en regen op kan vallen. Voor de fijnstof meting is dat goed maar voor met name de temperatuur is dat geen goede plek. De meetwaardes voor het weerstation van de AirLink sensor zijn dus niet maatgevend en dienen als indicatie voor de plek waar de sensor hangt.


E-mailen
Map
Info