Weerstation  Huizen

Het weer in Huizen

De omgeving van Weerstation Huizen.

Weerstation Huizen is gelegen aan de rand van het natuurgebied “De Naarder Eng” Dit is een prachtig wandelgebied met veel afwisselende landschappen.

De Eng.

Rond Huizen liggen een aantal landbouwgebieden die met name in het verleden uitgebreide akkers en weilanden vormde. Grofweg kunnen we deze gebieden opdelen in twee groepen. De Eng en de Meent.

De Eng bestaat weer uit een aantal kleinere gebieden. Zo kennen we de "Huizer Eng", de "Wester Eng" en de "Noorder (Naarder) Eng". Deze gebieden liggen (lagen) met name aan de Westzijde van het dorp Huizen. Een Eng dient hoofdzakelijk voor akkerbouw en ligt op hoge (droge) zandgronden.

De Meent is een groot gebied dat voornamelijk ligt (lag) aan de Oostkant van het dorp Huizen. De meent is (was) hoofdzakelijk in gebruik voor veeteelt en ligt op lage (vochtige ) veen/klei gronden. De Meent was eigendom van de Gooise boeren (de erfgooiers) en is nu voor een groot deel bebouwd.

Een Eng is een in verhouding kleine akker die omzoomd is door bos. De bomen zijn vaak eiken. Op de akkers worden veelal historische gewassen zoals rogge, tarwe en boekweit verbouwd.

De Naarder Eng.

De Naarder End ligt ten oosten van Naarden en noordwestelijk van Huizen en grenst ook aan de Gooimeerkust. Het is een afwisselend gebied dat bestaat uit akkers, eikenbossen en houtwallen. Het oppervlak van de Naarder Eng bedraagt ongeveer 70 hectare. In der tijd dat er nog de Zuiderzee was, was de scheiding tussen land en water, de hoge zandgronden die het resultaat waren van een stuwwal van de voorlaatste ijstijd. Deze scheiding tussen land en water wordt ook wel een klifkust genoemd. Het gebied wordt ook gekenmerkt door twee heuvels, de Eukenberg en de Aalberg. In de middeleeuwen werd de Eukenberg ook gebruikt voor de scheepvaart. Op de top werden houtvuren gestookt als baken voor de schippers. De twee heuvels hebben niet een natuurlijke oorsprong maar zijn door mensenhanden ontstaan. De eikenbossen werden vroeger voor hakhout gebruikt. Nog steeds worden bepaalde delen, zoals de houtwal tussen de Eukenberg en het Gooimeer om de 8 jaar gekapt.

Het hele gebied en eigenlijk het hele Gooi ligt op zandgronden die weer een uitloper zijn van de Utrechtse Heuvelrug. Deze noordelijke uitloper van de Utrechtse Heuvelrug heeft zelf nooit onder het landijs gelegen en wordt ook wel de Noordflank van de Utrechtse Heuvelrug genoemd. Het Gooi ligt dus op een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd.

Op dit moment is het gebied eigendom van het Goois Natuurreservaat. De akkers zijn veelal verpacht aan lokale boeren. Het is een prachtig wandelgebied met veel paden om elke keer weer een andere wandeling te maken. De akkers worden omzoomt door stroken grond waarin wilde bloemen zijn ingezaaid. In de zomer is dat een prachtig gezicht met al die gekleurde bloemen. Naar het najaar toe, als de wilde planten uitgebloeid zijn en o.a. de zonnebloemen en distels zaden hebben is het een ideale plek voor vogels zoals putters, sijzen en vinken.

 • Naarder Eng 2_1
 • Naarder Eng 4_1
 • Naarder Eng 3
 • Noorder EnG_Bloemen
 • Eukenberg_1
 • Naarder Eng_2
 • Noorder Eng_Koolzaad
 • Noorder Eng_Koolzaad_2
 • Noorder Eng_Nov_1
 • Noorder Eng_Nov_2
 • Noorder Eng_Nov_3


Huizer Eng.

De Huizer Eng is een natuurgebied dat ligt ter zuiden van Huizen en eigendom is van het Goois Natuurreservaat. Het gebied liep van oorsprong vanaf de Blaricumerstraat / Ceintuurbaan / Naarderstraat tot aan de Tafelberg heide. Het oppervlakte bedraagt ongeveer 34 ha. Ook dit gebied bestaat weer uit relatief kleine akkers (Engen) waarop de historische gewassen zoals rogge en het glutenvrije boekweit wordt verbouwd. Ook zien we er akkers waarop asperges worden verbouwd. Meer naar het Zuiden grenst de Huizen Eng aan de Tafelberg heide. Dit is een prachtig wandelgebied waar wilde koeien en een kudde schapen grazen. Bij de Tafelberg zelf is ook de schaapskooi.

 • Tafelberg_heide_aug_2021_1
 • Tafelberg_heide_aug_2021_2
 • Tafelberg_heide_aug_2021_3
 • Schapen_Tafelberheide


Wester Eng.

Over de Wester ENG kan ik eigenlijk weinig vinden. Als ik het goed heb lag deze ongeveer tussen de Naarderstraat, de nieuwe begraafplaats  en de begrenzing van de Naarder Eng zo rond de Driftweg. Maar als iemand hier meer van weet dat hoor ik dat heel graag. 


Bronnen:


E-mailen
Map
Info